121 % meer omzet bij gebruik spraakherkenning door accountmanagers

Return of investment of terugverdientijd is zeer kort bij gebruik van Dictation Anwyhere door buitendienst accountmanagers en vertegenwoordigers. U verkrijgt nog meer opbrengsten wanneer een backoffice daarop ingericht is.

 

Deze Return of Investement (ROI) is ontwikkeld om aan te geven welke financiële voordelen Dictation Anywhere u geeft.

 

Er zijn diverse soorten besparingen wanneer we dit product inzetten. De besparing kunnen we opdelen in een primaire en een secundaire besparing. 

In de primaire besparing hebben we het over de tijdwinst; dus een financiële winst of besparing.

In de secundaire besparing hebben we het vooral over de niet direct zichtbare besparing maar die wel van invloed is op langere termijn.

 

De cijfers resulteren in een Return Of Investment of Total Costs of Ownership of terugverdientijd.

Hoe besteed een accountmanager zijn tijd?

Een accountmanager besteedt:

 • 21 % van zijn tijd aan administratie
 • 27 % aan reizen
 • 30 % acquisitie
 • 8 % pricing
 • 5 % planning 
 • 9 % anders

 

Wanneer 20 % meer kwaliteit wordt geleverd en 20 % meer inzet, groeit de omzet met ----->  121 %

Primaire Besparing:

 • Besparing accountmanager 1 dag per week
 • Besparing accountmanager 3 keer sneller dicteren dan typen
 • Binnendienst direct op de hoogte en voert opdracht zo spoedig mogelijk uit
 • Combinatie van reizen en administratie

 

Secundaire Besparing:

 • Stress vermindering en daardoor minder uitval van belangrijke medewerker
 • Lagere lichamelijke belasting 
 • Minder data verlies uit het geheugen van de accountmanager
 • Klantenkaart beter vullen met belangrijke gegevens, CRM bijhouden 
 • Communicatie optimalisatie met de klant en backoffice

U kunt zich nu al voorstellen dat hier veel tijd te winnen valt en dus meer omzet. Hoe kunt u dat doen?

 

Deze bovenstaande besparingen hebben we in een rekenvoorbeeld verwerkt. 

Bekijk het document of start de proef op de som en start met een pilot.