medisch

Welkom Vincent van Gogh, GGZ instelling, als gebruiker van de spraakherkenning producten van Cedere. Zowel Dragon Medical Practice Edition als Dictation Anywhere medical.
De nieuwe dictafoons van Olympus DS-9500 en DS-9000 zijn gemaakt voor opname in rumoerige omgevingen: auto, interviews, vergaderingen.
Cedere presenteerde Dictation Anywhere op het Event van HealthCare samen met Philips Audio. De nieuwe SpeechMike AIR, draadloze microfoon, werd getoond en de bezoekers konden zelf testen. De futuristische handmicrofoon van Philips werd door menig bezoeker gezien als een scheerapparaat. In de Zorg is Philips minder bekend met dicteren en spraakherkenning.
Welkom Psychiaters van Vincent van Gogh. Om sneller te werken met een secretaresse gebruikt de psychiater ouderen zorg, na een positieve pilot Dictation Anywhere.
GGZ Dimence gebruikt op diverse manieren spraakherkenning in de instelling. Een afdeling, waar veel gedicteerd wordt, werkt sinds jaren met Dictation Anywhere.